Здравствена делатност има улогу ,,помагача“ у здравственом систему и очувању јавног здравља али и примарну улогу у здравстевном просвећивању одређених циљних група, посебно младих, затим у едукацији и превенцији заразних али и других болести савременог или глобалног живљења у урбаним срединама.

Традиционалне акције и одређени програми: Контрола туберкулозе у Србији, Светски дан борбе против дуванског дима, Светски дан здравља, Светски дан срца, Светски дан борбе против туберкулозе, Светски дан борбе против АИДС-а и друге активности које имају за циљ превенцију и смањење броја оболелих.