-Скупштина

-Управни одбор

-Надзорни одбор

-Основне организације у месним заједницама

-Активи

-Повереништва