ВОЛОНТЕРИ И ВОЛОНТЕРСКИ РАД У ЦРВЕНОМ КРСТУ

Волонтери су појединци који долазе у Црвени крст да допринесу на различите начине, без очекивања профита или награде, у вери де је њихова активност корисна заједници и да задовољава њих саме. Црвени крст је срећан што привлачи велики број волонтера, који посвећују много времена и напора да учине Организацију тако успешном каква јесте.

Волонтери су екстремно важно средство у организацији Црвеног крста. Једноставно, многе активности које реализује Црвени крст се не би могле реализовати без помоћи волонтера.
Волонтер мора да је угледан грађанин у својој средини , частан, вредан  и  поштен  и  да својим добровољним радом у акцијама  и  активностима које сам одабере , представља организацију Црвеног крста.

Волонтер  Црвеном крсту приступа добровољно.

Волонтери су важни јер они:
•  Додају јединствену вредност Организацији својим идејама и сугестијама
•  Мотивисани да раде за социјалну промену и као израз солидарности
•  Улажу време и напоре да помогну постизање циљева саме организације
•  Чувају средства организације
•  Повећавају мрежу волонтера
Ангажовани и поуздани волонтери се не догађају случајно. Морају се уложити и време и напор у изградњу и одржавање ефикасног волонтерског тима.

Зашто се људи баве волонтерским радом?
•  Верују у организацију
•  Брину о заједници
•  Желе да граде личне односе
•  Желе да развијају своје вештине и знања
•  Желе да направе разлику
Унутар организације постоје многе врсте посла које волонтери могу да изврше.

ПОСТАВЉАЊЕ ВОЛОНТЕРА

Задужени за рад волонтера у организацији поставља волонтере на места која су највише у складу са њиховима интересовањима и вештинама.Такође, и сами волонтери морају имати улогу у процесу селекције. За рутинске послове процес селекције може бити релативно једноставан, док је за оне специјализоване важно да се осигура кандидат за волонтера који има неопходне вештине и интересовања.
Један од најбржих и најпоузданијих начина да се стекне јасна слика о потенцијалном волонтеру је неформални састанак или интервју. За волонтере који ће бити регрутовним за рутинске задатке, може се вршити групни интервју.

Када волонтер буде примљен у организацију, следећи корак је додељивање улоге новом волонтеру, коју ће он вршити.
Веома је важно да у организацији постоји лице задужено за рад са волонтерима, које ће им додељивати улоге, руководити и подржавати их.

најважније: ВОЛОНТЕРИ СЕ МОРАЈУ ОСЕЋАТИ ДОБРОДОШЛИМ И КОРИСНИМ !!!

ОБУКА ВОЛОНТЕРА

Она треба да им обезбеди знања и вештине неопходне за извршавање задатака, као и да их мотивише за волонтерски рад.

Обука волонтера може бити у виду:
•  Школе подмлатка Црвеног крста – мотивисање и упознавање најмлађих са организацијом Црвеног крста
•  Кампови, семинари, трибине омладине Црвеног крста

Сви наведени видови обука волонтера осим усавршавања вештина и знања, у већини случајева пружа и прилику да се сретну са другима и размене идеје и информације и постану више посвећени помагању организацији.

Да би се успоставила добра комуникација са волонтерима, која је један од кјлучних фактора за квалитетан рад, потребно је: заједничко планирање и доношење одлука, редовно информисање о напрецима и достигнућима организације, обезбедити могућност сусрета са другим волонтерима ради размене информација и искустава, повремено организовати друштвене догађаје за волонтере…

ОДГОВОРНОСТ ВОЛОНТЕРА

Сви волонтери имају одговорност .Волонтер Црвеног крста је обавезан:
•  да делује у складу са Основним принципима и Мисијом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца
•  да поштује правила о употреби Знака и да спречи његову злоупотрену
•  да испуњава дужности без дискриминације
•  да одговара на потребе других на хуман начин
•  да поштује поверљивост информација
•  да промовише хумане вредности
•  итд

ПРИЗНАЊЕ ВОЛОНТЕРИМА

Волонтери су основни капацитет Црвеног крста. Због тога што се коришћењем њиховог времена и напора може урадити посао који никада не би могао бити урађен са малим бројем плаћеног особља.

Овај важан рад треба да буде признат, објављен и награђен. Постоје бројни наћини да се ода признање волонтерима:
•  писмо захвалности
•  реч „ХВАЛА“, формално и неформално, веома много значи волонтеру после уложеног труда и добро обављеног задатка
•  показивање бриге уколико је волонтер болестан или је у тешкој ситуацији
•  волонтер треба да ужива у свом послу
•  обележавање рођендана или других важних годишњица

Волонтери су изузетно важни за организацију Црвеног крста и заслужују да буду награђени на одговарајући начин за њихове доприносе. За већину волонтера, континуирано учешће у акцијама и активностима зависи од тога колико је њихов рад запажен и вреднован.