Црвени крст Нови Београд је хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна организација основана за територију општине Нови Београд и саставни је део Црвеног крста Србије. Црвени крст Нови Београд има положај организације која помаже надлежним државним органима Србије и органима општине Нови Београд у хуманитарној области.

Организација Црвеног крста Нови Београд основана је 28. јуна 1953.године. Мисија Црвеног крста Нови Београд је да олакшава људску патњу, са задатком да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спасавања угрожених живота и здравља људи.

У обављању послова везаних за остваривање циљева и задатака Црвени крст Нови Београд делује у складу са:

– Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеном полумесеца, а то су:

  1. Хуманост
  2. Непристрасност
  3. Неутралност
  4. Независност
  5. Добровољност
  6. Јединство
  7. Универзалност

-Женевским конвенцијама и Допунским протоколима
-Законом о Црвеном крсту
-Статутом Црвеног крста Нови Београд