Прва помоћ као општа програмска делатност је од све већег значаја. Закон о Црвеном крсту , Закон о безбедности у саобраћају и Закон о безбедности и здрављу на раду нас обавезују да ову област поделимо на следеће врсте обука :

  •  прва помоћ за децу и омладину у школама уз реалистички приказ стања , болести и повреда ;
  • прва помоћ за запослене ;
  • прва помоћ за будуће возаче ;
  • екипа за деловање у несрећама.