Црвени крст Нови Београд основан је 28. јуна 1953.године. Мисија Црвеног крста Нови Београд је да олакшава људску патњу, са задатком да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спасавања угрожених живота и здравља људи.

Организациона шема:

-Председник

-Потредседник

-Секретар

-Секретаријат