Реализујући свој мандат, који јој је поверен одредбама Женевских конвенција, служба тражења Црвеног крста пружа грађанима могућност тражење несталих лица у земљи и иностранству.