Ублажавање и смањење несрећа је стратешки правац деловања организације Црвеног крста. Несрећа је ситуација у којој нека претња појединца или заједнице излаже угрожености у таквој мери да су љихови животи директно угрожени или у којој је економским и социјалним структурама причињена таква штета да  може угрозити њихову могућност да преживе. У неким од ових ситуација је потребна хитна помоћ која обезбеђује мере заштите и спасавања живота како би се умањио удар на живот и здравље људи, али и хитна помоћ у храни и хигијени, евакуацији становништва и помоћ у збрињавању.

Након елементарне несреће у 2014.години и напора које смо уложили, искуства која смо стекли и обавезе које имамо, у наредним годинама нас очекује напоран рад и озбиљне припреме обзиром на честе климатске промене и могуће несреће великих размера.

Црвени крст Нови Београд има Јединицу за деловање у несрећама, добру сарадњу и комуникацију са Штабом за ванредне ситуације Градске општине Нови Београд као и део опреме неопходан за одговор на несрећу.

Рад на едукацији и оспособљавању грађана као и чланова Јединице за деловање у несрећама, вежбе и смотре спроводе се током целе године.