Добровољно давалаштво крви је једна од важних области рада Црвеног крста Нови Београд. Наш став је да крв мора да чека повређеног или болесног у здравственој установи. Крв нема замену, само човек човеку може дати овај лек и спасити живот. Принципи у добровољном давалаштву крви су: добровољно, анонимно и бесплатно. На основу ових принципа Црвени крст Нови Београд примењује мултидисциплинарни приступ који подразумева укључивање шире друштвене заједнице.Таквим приступом промовисања добровољног давања крви стварају се услови да се прикупе веће количине безбедне крви за лечење и за производњу продуката.Мотивацију,регрутовање и задржавање давалаца крви спроводимо кроз низ активности које имају за циљ едукацију грађана, волонтера и добровољних давалаца.

Основна улога ( Закон о Црвеном крсту Србије, Закон о Трансфузиолошкој служби ) наше организације јe:

  • мотивација грађана за добровољно давање крви;
  • организовање акција добровољног давања крви;
  • подела признања добровољним даваоцима крви;
  • реализација плана на основу потреба здравствених установа, односно Института за трансфузију Републике Србије

Наши партнери су: добровољни даваоци крви, Институт за трансфузију крви Републике Србије, локална самоуправа, предузећа, установе, организације, школе, појединци и др.

Недељни план рада екипа Института за трансфузију крви