ЦРВЕНИ КРСТ НОВИ БЕОГРАД

11 070  НОВИ БЕОГРАД

Омладинских бригада бр. 4

Тел: 2670-920 и 2604- 657

Факс:  2604-657

Текући рачун: 160-920489-05 – Банка Интеза

E mail:

novibeograd@redcross.org.rs

sekretarzr@eunet.rs

ПРЕДСЕДНИК  прим др  Катерина Векић

СЕКРЕТАР  Зоран Ранковић,проф

60 година Црвеног крста Нови Беогрд