Дифузија је традиционална активност Црвеног крста, спроводи се се свакодневно (одређене области) и подразумева ширење знањао о Међународном хуманитарном праву, Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Знаку Црвеног крста, Историјату, програмским активностима и другим хуманитарним вредностима које заступа Међународни покрет.

Дифузија је Статутарна обавеза Црвеног крста Србија и њених саставних делова. Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије,  разговоре са појединим циљним групама итд.